Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx 2018-Nen no FIFA warudokappu wa, FIFA no kaiin kyokai no zenkoku daihyo chimu ga shusai suru 4-do kokusai sakkatonamentodearu dai 21-kai FIFA warudokappu ni naru yoteidesu. 2010-Nen 12 tsuki 2-nichi ni hosuto kuni ni juyo sa reta nochi, 6 tsuki 14-nichi kara 7 tsuki 15-nichi made Roshia de kaisai sa reru yoteidesu. Kore wa 2006-nen irai hajimete yoroppa de kaisai sa reru warudokappudesu. Sutajiamu no kaijo no 1tsu o nozoku subete ga Uraru sanmyaku no nishigawa no yoroppa no Roshia ni ari, ryoko jikan o kanri shi yasuku shite imasu. Saishu-tekina tonamento ni wa, 32 no kunibetsu chimu ga fukuma remasu. Kore ni wa, yosen no kyogi-kai de kettei sa reta 31 chimu to jidoteki ni hosuto sa reta hosutochimu ga fukuma remasu. 32 Chimu no uchi, difendinguchanpion no Doitsu to Burajiru no subete no edishon ni sanka suru yuiitsu no chimu o fukumu 2014-nen no tonamento no saigo no shiai ni tsudzuite 20-ri ga bakkutsubakku no shutsuen o okonai, Aisurando to Panama wa dochira mo FIFA warudokappu de no hatsu no shutsuen. 11 Toshi ni aru 12 no kaijo de gokei 64 shiai ga okonawa remasu. Kessho wa 7 tsuki 15-nichi, Mosukuwa de ruzunikisutajiamu de okonawa reru. Warudokappu no yusho-sha wa, 2021-nen no FIFA konfedereshonzukappu no shikaku o emasu. Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 Roshia wa, kariningurado, kazan, kurasunodaru, Mosukuwa, nijini novugorodo, rosutofu on don, Sankutopeteruburuku, samara, saranku, Sochi, vu~orugogurado, yarosuraburi, ekaterinburuku no kaku toshi o teian shita. Kyodaina kuni no chimu no ido jikan o tanshuku suru tame ni, subete no toshi ga yoroppa no roshiano-chu matawa soto ni arimasu. Nyusatsu hyoka hokoku-sho ni yoru to,`Roshia no biddo wa, 13 no kaisai toshi to 16 no kyogi-ba o teian shi, FIFA no saitei yoken o koete iru. 3Ttsu no sutajiamu no uchi 3ttsu wa kaiso sa re, 13 wa atarashiku kensetsu sa reru’ 2011-nen 10 tsuki, Roshia wa sutajiamu no kazu o 16 kara 14 ni herashita. Mosukuwa chiiki de teian sa reta podorusukusutajiamu no kensetsu wa chiho seifu ni yotte torikesa re, mata shutode wa, okutorikkutiaarina ga kensetsu sa rerubeki dinamosutajiamu to kyogo shite ita saisho. Hosuto toshi no saishu-tekina sentaku wa 2012-nen 9 tsuki 29-nichi ni happyo sa remashita. Saishutekini Krasnodar to Yaroslavl ga ochita tame, toshi-su wa sarani 11 ni herasa re, sutajiamu-su wa 12 ni gensho shimashita. Seppu buratta kaicho wa, 2014-nen 7 tsuki, Roshia no kaijo no kansei ga kenen sa reta tame, tonamento no kaisai-chi-su ga 12 kara 10 ni sakugen sa reru kanosei ga aru to nobeta. Kare wa mata,`jokyo ni wanai Minamiafurika no 1tsu, 2tsu matawa 3ttsu no sutajiamu no baai, anata ga korera no sutajiamu de okonau koto no mondaidesu’. 2014-Nen 10 tsuki, Roshia-hatsu no koshiki homon de, FIFA no kensa iinkai to sono sekininsha kurisu Unger ga Sankutopeteruburuku, Sochi, kazan, soshite ryoho no Mosukuwa no kaijo o otozuremashita. Karera wa sono shinpo ni manzoku shite imashita. 2015-Nen 10 tsuki 8-nichi, FIFA to chiho soshiki iinkai wa, tonamento de shiyo sa reta sutajiamu no seishiki meisho ni doi shita. Perihal Piala Dunia 2018